• Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 1
  • Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 2
  • Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 3
  • Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 4
  • Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 5

Flájský plavební kanál - Český Jiřetín - přechod na stránku

Flájský plavební kanál - Lesy České republiky - přechod na stránku

Flájský plavební kanál - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Právě se nalézáte: Historie >> Klub českých turistů

Klub českých turistů

Flájský plavební kanál - Klub českých turistů - grafikaKlub českých turistů se zasloužil už v roce 1937 o vznik "procházkové cesty při vodní stoce z Flájí k vodopádu v Českém Jiřetíně". Tato první turistická trasa kolem plavebního kanálu vznikla zásluhou Ing. Vojtěcha Tesaře, přednosty správy státních lesů, jehož jméno je v povědomí obyvatel Litvínova zapsáno také v souvislosti se známou "Tesařovou stezkou".

Záznam o první turistické stezce kolem flájského plavebního kanálu byl nalezen Karlem Punčochářem z KČT Lokomotiva Ústí nad Labem v Časopisu turistů 7.1937 (viz přepis textu níže).

 

Z Krušnohorské župy KČST v Duchcově. Z Horního Litvínova u Mostu odchází do Prahy k centrálnímu úřadu svého odboru přednosta správy státních lesů p. rada Ing. Josef Tesař. Krušnohorská župa KČST měla s ním časté úřední styky při plnění svého úkolu za rozvojem české turistiky v Krušných horách. Jeho působení v tomto směru zůstane činovníkům župy i krušnohorským odborům KČST v milé vzpomínce.

Flájský plavební kanál - Kanál - Klub Českých turistů Grafika

Časopis turistů 7.1937 s odkazem na zřízení první turistické stezky kolem flájského plavebního kanálu (mezi lety 1935 a 1937).

Text byl objeven panem Karlem Punčochářem z KČT Lokomotiva Ústí nad Labem a poskytnut panem Václavem Novotným z KČT Litvínov, kronikářem města Litvínov.

Byl to úředník co nejkonciliantnější* při pevném hájení státních zájmů, který si dovedl najíti správný poměr mezi zájmy úřadu a sportu. Za něho získala Krušnohorská župa nájem vrcholu Stropník a odbor v Duchcově povolení nové cesty, již hodlá pojmenovati jménem choti pana presidenta; mimo to povolil vyznačkování několika nových jiných cest a turistických spojek českým a německým turistům. Připustil též k projednávání podnět Krušnohorské župy udržovati část lesa na vrcholu Loučné v nedotčeném stavu na způsob pralesa, čímž Krušné hory získají přitažlivou pamětihodnost.

Nerozpakoval se však také energicky zrušiti i neoprávněné zvyklosti turistického rázu, které byly zájmům řádného lesního hospodářství na překážku; tak např. zamezil používání lesního průseku mezi Loučnou a Novým Městem za lyžařskou cestu, kterou zřídili čeští lyžaři před převzetím v této krajině lesů do státní správy, a podobně zakázal používati turistické cesty z Rýzmburku dolem zvaným „Rohrgrund“ na Stropník, již v téže době vyznačil Gebirgsverein, protože při dvou jiných příchodech byla zbytečnou a nepoužívanou.

K turistickým vymoženostem za jeho řízení správy státních lesů patří dále povolení ke značkování cesty Dlouhá Louka – Loučná, Český Jiřetín –Bradáčov (Lichtenvald) a konečně povolení procházkové cesty při vodní stoce z Flájí k vodopádu v Českém Jiřetíně. Tato cesta se sice nesmí vyznačiti, ale je uvolněna pro turistickou frekvenci, tvoříc nejrozkošnější procházku s výhledy vedle náhonu uměle do strání vrytého a přes 8 km dlouhého.

Konečně i jeho zásluhou dovoleno turistickým výpravám projíti nejuzavíranější, od dob valdštejnských, partii Bradáčov (Lichtenvald) – Jirská myslivna – Loučná na pouhé požádání turistického spolku a ohlášení správě státních lesů v Horním Litvínově.

Do doby jeho působení spadá též dovolení rozbíti stany ve Flájích, v Čes. Jiřetíně, u Dlouhé Louky a v Klínech. Panu lesnímu radovi Ing. Josefu Tesařovi voláme na rozloučenou turistické „Hore zdar v Praze“.

Karel Lím
předseda Krušnohorské župy Krušnohorské v Duchcově

* Konciliantní = laskavý, spolupracující, smířlivý, povolný, vlídný, vstřícný, snášenlivý

Ing. Vojtěch Tesař (1897 - 1945)

Flájský plavební kanál - Vojtěch Tesař - grafikaO osobě Ing. Tesaře existuje zmínka v Kronice Horní Litvínov 1922 – 1936 z 19.1.1935: „Přednosta zdejší státní lesní správy p. inž. Robert Keil byl jmenován inspektorem krušnohorské státní lesní správy u ředitelství státních lesů v Liberci. Na jeho místo zde nastoupil lesmistr p. inž. Tesař.“

Křestní jméno ing. Tesaře správně zní Vojtěch, na což jako první upozornila paní Jiřina Bergmanová, vdova po lesním inženýrovi z Horního Litvínova. Karel Lím ve výše uvedeném citátu (Časopis turistů 7.1937) učinil drobnou chybu, možná pod dojmem, že sv. Josef byl také tesařem...

Ing. Vojtěch Tesař byl zabit při povstání v Praze v roce 1945.

Použité odkazy:

Vojtěch Tesař - pozoruhodní občané - více zde

Kdo dal jméno Tesařove cestě I. - více zde

Kdo dal jméno Tesařove cestě II. - více zde

 

Aktuálně

24.4.2016 22:32

Expedice 30.04.2016

Flájský plavební kanál - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

22.11.2015 21:00

VÁNOČNÍ JÍZDA 27. 12. 2015

Moldavská horská dráha - Vánoční jízda - grafika

Českojiřetínský spolek s partnery Vás zvou na vánoční jízdu po moldavské dráze v rámci Krušnohorských Vánoc města Litvínov. Jízdenky budou v předprodeji od úterý 24. listopadu v prodejních místech uvedených na plakátu.

30.5.2015 21:28

Fláje - květen 2015

Český Jiřetín - Georgendorf - Vysvěcení obnovené sochy na břehu přehrady Fláje - květen 2015 - grafika

Ve starých Flájích se v pátek sešla asi stovka lidí. Členové Českojiřetínského spolku, rodáci z Flájí a Českého Jiřetína, společně se studenty německého jazyka Gymnázia TGM v Litvínově se za hudebního doprovodu teplické konzervatoře účastnili svěcení obnovené sochy českého světce uprostřed původně německé vesnice. Socha svatého Jana Nepomuckého se tam vrátila po 70 letech. O obnovu jedno z posledních zbytků středověké obce Fláje se postaral Českojiřetínský spolek za podpory Nadace Občanského fóra a Česko-německého fondu budoucnosti. Díky podpoře mezivládního česko-německého fondu se téhož dne uskutečnilo také setkání rodáků a studentů, které bylo zasazeno do programu oslav 130. výročí moldavské dráhy. Přednášku k jubileu místní železnice spojující český Most a saský Freiberg, která měla podle předválečných plánů z roku 1914 pokračovat také do Flájí a Českého Jiřetína, pronesl zástupce rechenberského domovského spolku Heinz Lohse v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí. Odtud se pak čeští a němečtí účastníci odebrali na Fláje k slavnostnímu odhalení sochy. Autorem obnoveného díla je mostecký akademický sochař Bořivoj Rak. Při setkání se studenty nechyběla malířka Gerlinde Fritsch, autorka novodobých děl v dřevěném kostele v Českém Jiřetíně, či Dr. Manfred Fritsch, bývalý šéf Carl Zeiss AG Jena – světoznámé továrny na výrobu optiky a opto-elektroniky.

Copyright ©: Flájský plavební kanál (2012) :: :: Flájský plavební kanál - Dodo-photo - přechod na stránku Design & code: David Doležal - Dodo-photo :: :: Powered by: Flájský plavební kanál - Redakční systém Agáta - přechod na stránkuR.S. Agáta

Flájský plavební kanál - Facebook - přechod na stránku

Flájský plavební kanál - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Flájský plavební kanál - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem