• Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 1
  • Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 2
  • Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 3
  • Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 4
  • Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 5

Flájský plavební kanál - Český Jiřetín - přechod na stránku

Flájský plavební kanál - Lesy České republiky - přechod na stránku

Flájský plavební kanál - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Projekt turistické stezky

Plavební kanál vedoucí z Flájí do německého Clausnitz je svědectvím měřičského a stavitelského umu lidí z Krušných hor z doby Třicetileté války. Proto se už několik let na obou stranách hranice uvažuje, co bude s touto památkou v budoucnu. V roce 2012 byl odstartován projekt částečné opravy a vybudování přeshraniční naučné stezky.

Kvůli zásahům člověka datujícím se už od konce 19. století ještě do nedávna hrozilo, že by tato technická památka mohla postupně zaniknout. Z Flájí do Českého Jiřetína je kanál z části ještě zachován. Jeho část zanikla stavbou vodního díla Fláje, další části byly zahrnuty zemědělci či lesníky na konci 19. a v průběhu 20. století. Na saské straně byly části kanálu využívány jako cesta, velké úseky byly ale také zasypány v zájmu zemědělského využití půdy. Na české straně se nedaleko původního historického vodopádu rozšiřuje nátrž hráze, která znemožňuje již několik let kanál využívat jako bezpečnou turistickou stezku.

Zdroj: H. Lohse, Projektmanagement Rechenberg-Bienenmühle

Zdroj: H. Lohse, Projektmanagement Rechenberg-Bienenmühle

Aby bylo zabráněno zkáze unikátního díla, je třeba provést jeho částečnou rekonstrukci, zviditelnění dřívějšího technického vybavení (zejména výpustí), zajištění přeshraniční průchodnosti koruny náspu jako turistické stezky – to jsou předpoklady pro využití památky pro cestovní ruch.

Díky kontaktům vedení Českojiřetínského spolku s německým domovským spolkem z Rechenbergu-Bienemühle a aktivitě místního revírníka byl v roce 2011 zprostředkován první kontakt mezi německou stranou a státním podnikem Lesy České republiky, vlastníkem většiny pozemků, na kterých se kanál na české straně nachází. V roce 2012 byl schválen projekt českých a německých partnerů z programu Cíl 3 / Ziel 3 Evropské unie.

 

Jaké jsou stěžejní úkoly projektu, který v létě 2011 odstartoval?

1) Kde je to možné, bude znovu zprůchodněna levá strana kanálu ve směru toku, která dříve sloužila jako cesta dělníkům na plavebním kanále. Zejména bude uvolněna od náletových dřevin.

Narušená hráz plavebního kanálu nad obcí Český Jiřetín doposud znemožňovala projít podél kanálu bezpečně a suchou nohou

Narušená hráz plavebního kanálu nad obcí Český Jiřetín doposud znemožňovala projít podél kanálu bezpečně a suchou nohou

2) Nad Českým Jiřetínem bude provedena oprava protržené hráze kanálu na úseku 2,8 km. Protržení vzniklo po bleskových povodních v letech 2002 a od té doby se neustále rozšiřuje. Oprava spočívá v obnově narušené hráze staticky bezpečnou konstrukcí.

3) V rámci projektu budou vystavěny dvě dřevěné lávky, které budou sloužit pro přístup pěších návštěvníků. První lávka bude umístěna přes Flájský potok v místech stávající turistické cesty. Ta nahradí dřívější, strženou lávku. Druhá lávka bude přes Bystrý potok v místě turistické stezky.

4) Úseky kanálu, které byly v důsledku zemědělské činnosti v průběhu let zaorány, budou vyznačeny jeřabinovým stromořadím, čímž může být velká část dnes chybějícího koryta vykompenzována.

5) Aby byla vytvořena možnost, jak přes stávající mezery v systému kanálu prezentovat turistům celý průběh tohoto technického díla (od jeho počátku až k jeho konci) bude v blízkosti Cämmerswalde, resp. obce Deutschgeorgenthal, zbudována vyhlídka, která umožní co možná nejlépe plavební kanál zhlédnout. Z lehce navýšeného místa budou moci být vidět české Fláje a německé Clausnitz, tj. dřívější začátek i konec Nového plavebního kanálu, včetně jeho průběhu v úbočích svahů.

6) Pro účely naučné stezky podél kanálu budou v krajině osazeny informační tabule a odpočívací místa. Na vzniku informačních tabulí spolupracuje Českojiřetínský spolek společně s Lesy ČR, s Oblastním muzeem v Mostě a s dalšími odborníky z Čech i Německa.

O realizace projektu budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.

První jednání česko-německého projektového týmu v Rechenbergu-Beinemühle se konalo dne 26. dubna 2012.

První jednání česko-německého projektového týmu v Rechenbergu-Beinemühle se konalo dne 26. dubna 2012.

Heinz Lohse, hlavní koordinátor projektu obnovy plavebního kanálu, ukazuje na místo nad přehradou Rauschenbach, kde vznikne nová vyhlídka. Kamenný násyp se zapuštěnou informační deskou by měl z tohoto místa ukazovat jak šipkami, tak údaji o vzdálenostech k vrcholům, obcím, přehradní nádrži a hradu, které se nacházejí v dohledu. Výhoda takového návrší spočívá vedle nízkých nákladů také v tom, že při sklonu 20 stupňů může být používán osobami, které z nejrůznějších důvodů nechtějí nebo nemohou zdolávat vysoké rozhledny.

Heinz Lohse, hlavní koordinátor projektu obnovy plavebního kanálu, ukazuje na místo nad přehradou Rauschenbach, kde vznikne nová vyhlídka. Kamenný násyp se zapuštěnou informační deskou by měl z tohoto místa ukazovat jak šipkami, tak údaji o vzdálenostech k vrcholům, obcím, přehradní nádrži a hradu, které se nacházejí v dohledu. Výhoda takového návrší spočívá vedle nízkých nákladů také v tom, že při sklonu 20 stupňů může být používán osobami, které z nejrůznějších důvodů nechtějí nebo nemohou zdolávat vysoké rozhledny.

Projektový seminář

11. dubna 2013 proběhl na Klínech seminář k projektu obnovy flájského plavebního kanálu. Akci, které se zúčastnilo na šedesát zájemců více než ze tří desítek organizací z Čech a Saska, organizoval státní podnik Lesy České republiky spolu s dalšími partnery z českoněmeckého pozemí. Na akci se podílel i Českojiřetínský spolek. Prezentace z akce najdete zde.

Aktuálně

24.4.2016 22:32

Expedice 30.04.2016

Flájský plavební kanál - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

22.11.2015 21:00

VÁNOČNÍ JÍZDA 27. 12. 2015

Moldavská horská dráha - Vánoční jízda - grafika

Českojiřetínský spolek s partnery Vás zvou na vánoční jízdu po moldavské dráze v rámci Krušnohorských Vánoc města Litvínov. Jízdenky budou v předprodeji od úterý 24. listopadu v prodejních místech uvedených na plakátu.

30.5.2015 21:28

Fláje - květen 2015

Český Jiřetín - Georgendorf - Vysvěcení obnovené sochy na břehu přehrady Fláje - květen 2015 - grafika

Ve starých Flájích se v pátek sešla asi stovka lidí. Členové Českojiřetínského spolku, rodáci z Flájí a Českého Jiřetína, společně se studenty německého jazyka Gymnázia TGM v Litvínově se za hudebního doprovodu teplické konzervatoře účastnili svěcení obnovené sochy českého světce uprostřed původně německé vesnice. Socha svatého Jana Nepomuckého se tam vrátila po 70 letech. O obnovu jedno z posledních zbytků středověké obce Fláje se postaral Českojiřetínský spolek za podpory Nadace Občanského fóra a Česko-německého fondu budoucnosti. Díky podpoře mezivládního česko-německého fondu se téhož dne uskutečnilo také setkání rodáků a studentů, které bylo zasazeno do programu oslav 130. výročí moldavské dráhy. Přednášku k jubileu místní železnice spojující český Most a saský Freiberg, která měla podle předválečných plánů z roku 1914 pokračovat také do Flájí a Českého Jiřetína, pronesl zástupce rechenberského domovského spolku Heinz Lohse v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí. Odtud se pak čeští a němečtí účastníci odebrali na Fláje k slavnostnímu odhalení sochy. Autorem obnoveného díla je mostecký akademický sochař Bořivoj Rak. Při setkání se studenty nechyběla malířka Gerlinde Fritsch, autorka novodobých děl v dřevěném kostele v Českém Jiřetíně, či Dr. Manfred Fritsch, bývalý šéf Carl Zeiss AG Jena – světoznámé továrny na výrobu optiky a opto-elektroniky.

Copyright ©: Flájský plavební kanál (2012) :: :: Flájský plavební kanál - Dodo-photo - přechod na stránku Design & code: David Doležal - Dodo-photo :: :: Powered by: Flájský plavební kanál - Redakční systém Agáta - přechod na stránkuR.S. Agáta

Flájský plavební kanál - Facebook - přechod na stránku

Flájský plavební kanál - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Flájský plavební kanál - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem